Lid worden

Ieder(in)

De Klub Lange Mensen is lid van het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte - Ieder(in) genaamd - om haar stem te laten horen in het belang van de lange mensen in Nederland. Hier treft u de documenten aan die in dit licht relevant zijn.

Leden die een bijdrage willen leveren aan de denktank van de werkgroep Mobiliteit, Toegankelijkheid en Wonen van Ieder(in) kunnen informatie verkrijgen bij de voorzitter van de Klub Lange Mensen.

Bewijs lidmaatschap Ieder(in)(87 KB)

Formele verklaring van Ieder(in) in PDF dat de vereniging Klub Lange Mensen in 2021 is aangesloten bij Ieder(in).

Werkplan Toegankelijkheid 2018-2019(207 KB)

Werkplan Toegankelijkheid 2018-2019 (24 augustus 2017)

Verslag Meedenkgroep Toegankelijkheid(372 KB)

Verslag Meedenkgroep Toegankelijkheid (21 juni 2017)

Werkplan Meedenkgroep Wonen Leven(92 KB)

Werkplan Meedenkgroep Wonen Leven (21 juni 2017)

Notulen bijeenkomst werkgroep Mobiliteit, Toegankelijkheid en Wonen (10 sept 2015)(160 KB)

Notulen bijeenkomst werkgroep Mobiliteit, Toegankelijkheid en Wonen, Ieder(in) in het kader van de nieuwe Omgevingswet (10 september 2015).

Notulen startbijeenkomst klankbordgroep Mobiliteit, Toegankelijkheid en Wonen (10 juni 2015)(272 KB)

Notulen startbijeenkomst klankbordgroep Mobiliteit, Toegankelijkheid en Wonen, Ieder(in) (10 juni 2015).

Gespreksverslag Open Dag Ieder(in) op 15 april 2015(42 KB)

Gespreksverslag Open Dag Ieder(in) op 15 april 2015.

Ledenbijeenkomst Werkplan 2015 van Ieder(in)(108 KB)

Verslag van de Ledenbijeenkomst op 12-11-2014 van Ieder(in).