Lid worden

Groeiremming?

Wanneer kiest men voor een groeiremmende behandeling?
In de meeste gevallen van familiair bepaalde grote gestalte is er medisch geen reden om tot behandeling over te gaan. Het is belangrijk dat ouders en kinderen gerustgesteld worden en dat, indien mogelijk, er een voorspelling gedaan wordt van de eindlengte. Op grond van deze voorspelling kunnen de betrokkenen bepalen of de mogelijke lengte acceptabel is. Naarmate de sociale acceptatie van lange mensen toeneemt, zal er minder behoefte zijn aan groeiremming.

Een reden om groeiremming te overwegen is dat een kind ernstige psychogene schade ondervindt van de grote gestalte. Van veel belang is het dat de hinder die het kind in zijn/haar klas ondervindt niet de reden voor een ingreep kan zijn. Voor de klas/leeftijd problemen is zorgvuldige uitleg en zo nodig begeleiding gewenst door bijvoorbeeld een kinderpsycholoog. De enige reden voor een groeibeperkende maatregel is de te verwachten volwassen lengte.

In Nederland is het zeer uitzonderlijk dat een volwassen eindlengte verwachting van 185 cm bij meisjes behandeld wordt. Voor jongens ligt de eindlengte verwachting in vrijwel nooit onder de 205 cm voor een groeibeperkende ingreep. Indien er sprake is van een grote gestalte door het bestaan van een onderliggende medische aandoening dan zal hiervoor een behandelplan opgesteld worden samen met de behandelend (kinder)arts. Een ingreep om de groei te remmen kan deel uitmaken van dit behandelplan als het kind ernstige schade ondervindt van de voorspelde eindlengte.

Epifysiodese
Epifysiodese is de officiële medische (Latijnse) naam van een behandelingsmethode waarbij de groeischijven (epifysaire schijven) van de knieën operatief worden gesloten. De methode is ontwikkeld vanaf 1945 voor het behandelen van jonge mensen met benen van verschillende lengte. Hierbij is de behandeling er op gericht om zo de twee benen op gelijke lengte te laten eindigen. De behandeling heeft een nieuwe toepassing gevonden door deze ingreep toe te passen bij mensen die extreem lang dreigen te worden. Bij mensen van grote lengte zijn het vooral de benen die proportioneel langer zijn.


Als je lid bent van de Klub Lange Mensen kun je nadat je ingelogd bent de Medische gids raadplegen op de Downloads-pagina.

Lees verder over 'Groeiremming en Epifysiodese' in de Medische gids >>