Lid worden

werkgroep
Bewijs van lidmaatschap Ieder(in)

26 februari 2019

De Klub Lange Mensen is lid van Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte waarbij circa tweehonderdvijftig organisaties zijn aangesloten. Onze vereniging wordt gezien als 'patiënten-/belangenbehartigings-vereniging' omdat we opkomen voor de belangen van de lange mensen in Nederland.

Het Ieder(in)-netwerk stelt ons in staat om mee te praten en denken met de overheid, gemeentes en andere instanties over onderwerpen als toegankelijkheid (in bijvoorbeeld gebouwen en openbaar vervoer) en financiële meerkosten van het lang-zijn.

Omdat we een aangesloten organisatie van Ieder(in) zijn, vergoeden diverse zorgverzekeraars (een deel van) het Klub Lange Mensen lidmaatschapsgeld in het aanvullend pakket. Ieder(in) hoorde van verschillende kanten dat sommige zorgverzekeraars aanvullende eisen stellen aan patiëntenverenigingen waarvan de leden hun contributie bij de zorgverzekering willen declareren.

Sommige zorgverzekeraars vragen een bewijs dat de betreffende patiëntenorganisatie aangesloten is bij Ieder(in). Op de website staat onder de knop 'Downloads' een formele verklaring (pdf) dat de vereniging in 2019 is aangesloten bij Ieder(in). Leden die deze verklaring willen gebruiken moeten inloggen op de website.