Lid worden

medisch
Deelname aan klankbordgroep JGZ-richtlijn ‘Afwijkende Groei’

12 augustus 2017

TNO is gestart met de ontwikkeling van een JGZ-richtlijn 'Afwijkende groei'.

De richtlijn 'Afwijkende groei' moet bestaan uit een update en een aanpassing van de bestaande richtlijn 'Kleine lengte', als ook een te ontwikkelen over 'grote lengtegroei'.

Deze richtlijnen worden ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdzorg (NCJ), in opdracht van ZonMW. ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

De richtlijnen beogen JGZ-professionals handvatten te bieden in hun contacten met ouders en kinderen daar waar het deze onderwerpen betreft. Een richtlijn is ván en voor beroepsgroepen.

De Klub Lange Mensen is als patiëntenvereniging uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep. Voorlopig neemt de secretaris deel aan de bijeenkomsten van de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit professionals uit aanpalende beroepsgroepen en andere experts.

De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 19 juni jl. Er volgt nog een bijeenkomst in maart 2018. Van klankbordgroepleden wordt verwacht dat zij conceptstukken lezen en deelnemen aan de bijeenkomsten van twee en een half uur.

Het bestuur is op zoek naar een man of vrouw die (enigzins) medisch onderlegd is en die een constructieve bijdrage kan leveren aan de vergaderingen van de klankbordgroep. Dit zou bijvoorbeeld een huisarts of kinderarts kunnen zijn. Iemand die de discussie kan volgen en een inhoudelijke bijdrage kan geven. Als u hiervoor belangstelling heeft, horen we dat graag van u! Dit kan via het emailadres secretaris@klublangemensen.nl.