Lid worden

magazine
Een lang volk heeft het goed

18 maart 2013

De Belgische website Knack kondigde op 18 maart j.l. een artikel in het maartnummer van het tijdschrift Bodytalk aan over het effect van gezondheid op de lengte. Volgens het artikel is de Nederlander gemiddeld 4 centimeter groter dan een Belg. Vlamingen zijn gemiddeld 1 centimeter groter dan Walen. Belgen denken vaak dat ze kleiner zijn dan Denen, Noren en Zweden, maar ze zijn van dezelfde lengte.

Volgens Mathieu Roelants van de dienst Jeugdgezondheidszorg aan de KU Leuven is groei is een positieve indicator van gezondheid. Een volk dat groter wordt, heeft het in de regel goed. “Lichaamslengte is een spiegel van het welvaartsniveau van een maatschappij,” “Hoe hoger het welvaartspeil, hoe makkelijker mensen toegang hebben tot voedingsmiddelen en hoe minder infecties ze doormaken dankzij vaccinaties, antibiotica en een goede hygiëne.
Volgens hem zijn er aanwijzingen dat de lengtegroei stilaan een plafond bereikt, dat tonen althans de Nederlandse groeistudies waarbij de groeicurve stilaan naar een plateaufase neigt.

Zaken als armoede zijn van invloed op de lengtegroei, maar: ook het opleidingsniveau van de moeder correleert met de lengte van haar kind,” verduidelijkt Roelants, “Hoe hoger opgeleid ze is, hoe groter haar kinderen worden. De opleiding van de kinderen speelt zelf eveneens een rol: kinderen uit het algemeen secundair onderwijs zijn gemiddeld ietsje groter dan kinderen uit het technisch onderwijs die op hun beurt weer wat groter zijn dan de kinderen uit het bijzonder onderwijs.” Uiteraard gaat het altijd om gemiddelden. Enige kinderen zijn gemiddeld 2 cm groter dan kinderen uit kroostrijke gezinnen en het oudste kind in een gezin met meerdere kinderen is gemiddeld 0,5 cm groter dan het jongste.