Lid worden

internet
Factchecking: Lopen lange mensen meer kans op Covid-19?

29 december 2020

Bewering
Personen met een gestalte van meer dan 1,83 meter zouden meer risico lopen om besmet te raken met het coronavirus. Volgens een studie van de universiteit van Manchester hebben deze mensen meer kans om het virus via kleine druppeltjes in de lucht in te ademen.

Waar komt dit nieuws vandaan?
Onderzoekers voerden een enquête uit bij zo’n 2.000 personen uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (bron). De deelnemers moesten verschillende vragen beantwoorden, bijv. of ze een positieve covid-19-test hadden afgelegd en of ze kleiner of groter waren dan 1,83 meter. Uit de resultaten van de bevraging bleek dat 11% van de Britse deelnemers met een grote gestalte positief getest was op covid-19, tegenover slechts 5% van de Britten met een kleinere gestalte. De Amerikaanse deelnemers die groter waren dan 1,83 meter hadden daarentegen een kleinere kans op covid-19. Een van de onderzoekers suggereert dat personen met een grote gestalte makkelijker besmet raken door zogenaamde aerosolen, maar hij hield enkel rekening met de Britse deelnemers. Aerosolen zijn piepkleine druppeltjes in de lucht die virusdeeltjes bevatten. Lange mensen zouden volgens de onderzoeker zelfs dubbel zoveel kans hebben om ziek te worden.

Omdat de onderzoekers ook geen rekening hielden met andere factoren, zoals leeftijd of levensstijl, is het niet duidelijk of louter de gestalte van de Britse deelnemers hun kans op covid-19 deed stijgen. Misschien verkeerden de langere Britten in een minder goede gezondheid, en waren ze daarom meer vatbaar voor covid-19. Bij een tweede analyse van de resultaten hielden de onderzoekers wel rekening met verschillende factoren. Het risico op covid-19 bleef hoger voor de grotere Britse deelnemers (niet voor de Amerikaanse), maar waarschijnlijk hebben de andere factoren deze resultaten beïnvloed.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?
Het oorspronkelijke doel van de studie was nagaan of langere personen juist minder risico lopen op covid-19. Door hun grote gestalte zouden ze neerdalende opgehoeste druppeltjes van een besmet persoon mogelijk minder gemakkelijk inademen. Dat deze hypothese niet bleek te kloppen, wees volgens een van de onderzoekers op het belang van aerosolen (druppeltjes in de lucht) in de verspreiding van het coronavirus. Het coronavirus circuleert volgens hem dus niet enkel via opgehoeste druppeltjes die neervallen, maar ook via druppeltjes in de lucht. Hoewel andere studies ook wijzen op de mogelijke rol van aerosolen, moet deze hypothese volgens de onderzoeker in grotere studies verder onderzocht worden.

Verder heeft de studie een paar beperkingen:
Het gaat om een observationele studie, die relaties kan waarnemen, maar geen oorzaak-gevolgverbanden kan vaststellen.
Het onderzoek werd nog niet gepubliceerd. Dat betekent dat er nog geen ‘peer review’ (kritische beoordeling door collega’s) plaatsvond, een absolute must in degelijk wetenschappelijk onderzoek.
De studieresultaten waren onderling tegenstrijdig. De Britse resultaten tonen een tegenovergestelde tendens aan als de Amerikaanse. Als deze cijfers al niet op toeval berusten, lijkt een biologische verklaring dus weinig waarschijnlijk.
We weten niet of de onderzoeksgegevens nauwkeurig zijn. De deelnemers werden niet gemeten, maar moesten enkel vragen beantwoorden. Mensen overschatten hun lengte soms, omdat een grotere gestalte meer sociaal wenselijk is.


Conclusie
Een Brits-Amerikaanse studie kan niet aantonen dat een grotere gestalte je risico op covid-19 verhoogt. Onder de Britse deelnemers waren er meer lange personen die positief waren getest op covid-19, maar voor de Amerikaanse deelnemers gold het tegenovergestelde. Enig verband tussen lengte en risico op covid-19 berust vermoedelijk op toeval.

Bron: Gezondheidenwetenschap.be en Fullfact