Lid worden

Ieder(In) zorgt ervoor dat toegankelijkheid in de nieuwe Omgevingswet een prominentere plaats krijgt

31 juli 2015

De Tweede Kamer heeft de Omgevingswet aangenomen. En het goede nieuws is dat toegankelijkheid toch een plaats in de wet heeft gekregen. Dit resultaat is bereikt door een intensieve lobby van Ieder(in) en haar lidorganisaties en met steun van de Nederlandse Woonbond en VAC-punt Wonen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de Omgevingswet werden de belangen van de bewoners en gebruikers van de leefomgeving finaal over het hoofd gezien. Het voorstel regelde nauwelijks iets over de toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen, gebouwen en openbare ruimte en besteedde geen aandacht aan inspraak van gebruikers. De nieuwe wet zou zelfs een verslechtering gaan betekenen in vergelijking met de huidige toegankelijkheidsregels. Dit was reden voor Ieder(in) om alarm te slaan bij de Tweede Kamer en met een petitie aandacht te vragen voor deze gemiste kans.

Wat heeft de lange mens aan de nieuwe omgevingswet?
Eén van de uitgangspunten van het wetsvoorstel is de transitie naar een duurzame samenleving. Voor het inrichten van de leefomgeving betekent duurzaam in onze opvatting dat burgers duurzaam gebruik kunnen maken van hun woning, van gebouwen en van de openbare ruimte. Dat de leefomgeving in de basis zo is ingericht dat alle groepen burgers ongeacht hun leeftijd, lengte, verstandelijke vermogens, mobiliteit, gezichtsvermogen etc. er kunnen doen wat ze er volgens de bestemming moeten kunnen doen. Toegankelijkheid, bruikbaarheid en veiligheid zijn daarmee voor ons essentiële waarden, die in de wet opgenomen moeten worden.

Lees hier op website van Ieder(In) het gehele nieuwsbericht.