Lid worden

Inspirerende werkgroependag in Breukelen

09 maart 2013

De werkgroependag die op zaterdag 9 maart plaats vond in Breukelen was geslaagd! Er waren achttien aanwezigen waaronder vertegenwoordigers van het bestuur, de werkgroep belangenbehartiging, de XLLL redactie, het webteam, modeteam, autotestteam, werkgroep Europese zaken en de Lange Kinderen werkgroep. We kunnen spreken van een vruchtbare dag waarin veel goede plannen gesmeed zijn. Alle voormannen en -vrouwen van de bovengenoemde werkgroepen waren aanwezig, echter konden niet alle KLM-leden die actief zijn in een werkgroep vandaag aanwezig zijn.  

De dag begon met een voorstelronde, gevolgd door een uitleg van het bestuur over de nieuwe werkgroepenstructuur en de financiële situatie van de Klub. Na een korte lunchonderbreking kregen alle werkgroepen de tijd om de koppen bij elkaar te steken en de plannen met daarbij een begroting voor het komende jaar uit te werken. Hierna presenteerde iedere voorman-  of vrouw de plannen van zijn of haar werkgroepen aan de aanwezigen. Tevens zijn er afspraken gemaakt over de communicatie en informatiestromen tussen de verschillende werkgroepen en het bestuur.

De notulen van de werkgroependag zijn te downloaden op de downloadspagina. Het document is alleen zichtbaar voor ingelogde leden. Wil je meer weten over de huidige werkgroepenstructuur, of lijkt het je leuk om onderdeel uit te maken van een werkgroep? Kijk dan snel op deze pagina en schroom je niet om een voorman of -vrouw te benaderen per e-mail!