Lid worden

Kleine mensen hebben vaker een lager IQ dan lange mensen

03 mei 2014

Uit een studie aan de University of Edinburgh in het vakblad Behavior Genetics zou blijken dat kleine mensen vaker een lager IQ hebben dan lange mensen.

Het onderzoek analyseerde het DNA van 6.800 mensen die geen familie van elkaar waren. Het ontdekte een klein, maar statistisch betekenisvol verband tussen grootte en intelligentie: grote mensen zouden vaker slimmer zijn dan kleine mensen. Dit zou kunnen te maken hebben met bepaalde genetische factoren. 58% procent van de verschillen in grootte en 28% van de verschillen in intelligentie hadden volgens het onderzoek te maken met een specifieke variant in het DNA. Volgens de onderzoekers zou ook 70% van het vastgestelde verband tussen grootte en intelligentie aan diezelfde genetische variant kunnen toegeschreven worden. De lengte die als gemiddelde werd gebruikt, was 1,60 m voor vrouwen en 1,75 m voor mannen.