Lid worden

Lang, succesvol en tevreden!

10 december 2014

Vandaag verscheen het rapport Verschil in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In hun onderzoek, waar 3000 Nederlanders bij betrokken waren, kwamen ze tot opmerkelijke conclusies voor wat betreft het verband tussen uiterlijk en succes en geluk.

Met name de conclusie ten aanzien van lange mensen waren opmerkelijk. Elke extra centimeter lengte zou goed zijn voor 5 procent extra kans op een hoog inkomen. Ook blijkt dat de gemiddelde lengte van tevreden mensen groter is dan die van ontevreden mensen en maken langere mensen een grotere kans om zeer tevreden te zijn. Verder blijkt dat lange vrouwen meer vriendschappen hebben dan kleinere vrouwen.

Het onderzoek heeft verder ook in kaart gebracht wat de invloed is van een knap uiterlijk en hoe dik-zijn een ander effect heeft vrouwen dan voor mannen. 

NRC Next wijdt er vandaag een stuk aan en het SCP rapport is beschikbaar op hun website. Te lezen via onder staande links (tegen betaling).

NRC Next

SCP Rapport Verschil in Nederland

Andere gerelateerde publicaties:

Geluk is liefde. Punt.