Lid worden

Medisch: Wat is de optimale pijnstilling na een groeiremming-operatie bij overmatige lengtegroei?

13 oktober 2015

Om antwoord te vinden op deze vraag is er momenteel een onderzoek gaande in het  Máxima Medisch Centrum Veldhoven. Overmatige lengte groei kan voor een adolescent een relevant probleem zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om de groei te remmen. Sinds bekend is geworden dat hormonale groeiremming in verband met grote lengte, ernstige gevolgen kan hebben voor de vruchtbaarheid van vrouwen en de testosteron spiegel bij mannen, is deze behandeling in onmin geraakt. Sinds 2012 is er dan ook een toenemende vraag naar een epifysiodese (permanente remming van de groeischijven) rond de knieën om op deze manier een te lange lengte te voorkomen.

De kinderorthopedisch chirurgen van het Máxima Medisch Centrum krijgen vanuit een groot deel van Nederland vele adolescenten doorgestuurd die mogelijk in aanmerking komen voor een epifysiodese rond de knie. Gezien de aard van de ingreep (pijnlijke ingreep aan twee benen tegelijk) en de leeftijdsgroep, is goede pijnstilling na de operatie extra belangrijk.

Op dit moment weten we niet welke pijnstilling het beste werkt. De twee methodes die het meest gebruikt worden in de praktijk en beschreven worden in de literatuur zijn epidurale pijnstilling (pijnstillende medicatie via een slangetje in de rug) en “patient-controlled analgesia” (PCA oftewel een pijnpompje via een infuus in de arm). Beide zijn veilige methodes met minimale bijwerkingen. Wat de meest effectieve pijnstilling methode is voor adolescenten die een chirurgische ingreep ondergaan aan beide benen is niet bekend.

Bij epidurale pijnstilling wordt er bij het kind, nadat het onder narcose is gebracht een slangetje aangebracht in de rug. Over dit slangetje wordt tot drie dagen na de operatie continue pijnstilling afgegeven. Dit heeft als belangrijkste voordeel dat er minder schommelingen van de toegediende medicatie plaatsvindt. Nadeel zou kunnen zijn dat door minder kracht en gevoel  in de benen het mobiliseren na de operatie moeizamer gaat waardoor de opname langer is.

Bij PCA pijnstilling wordt tot maximaal drie dagen na de operatie medicatie via het infuus afgegeven als het kind, de ouders of de verpleegkundige op een knopje duwen. Voordeel hiervan is dat de patiënt zelf, afhankelijk van de mate van pijn de pijnstilling kan regelen. Uiteraard is er een maximale dosering ingesteld, die niet kan worden overschreden. Doordat de kracht in de benen niet verminderd door deze vorm van pijnstilling zou mobiliseren na de operatie misschien eerder mogelijk zijn.

Om te beoordelen welke pijnstilling methode bij deze operatie het meest effectief is, worden de deelnemers aan het onderzoek in twee groepen verdeeld. Om de verdeling zo correct mogelijk te houden, wordt de verdeling bepaald door loting. Die loting wordt randomisatie genoemd. De behandelend orthopedisch chirurg heeft geen invloed  op de uitslag van de loting. In totaal willen we 70 patiënten laten deelnemen in deze studie.

In beide groepen wordt op dezelfde manier de epifysiodese operatie uitgevoerd aan de groeischijven rond de knie. Onder algehele narcose wordt via twee kleine sneetjes per been de groeischijf van het bot van het bovenbeen en van het scheenbeen beschadigd. Hierdoor sluiten de groeischijven en vindt er geen groei uit deze groeischijven meer plaats. Meer informatie over deze operatie is terug te vinden op de website van Klub Lange Mensen (onder Medisch en Downloads). Na de operatie krijgt de patiënt naast de pijnstilling waarvoor zij geloot hebben ook pijnstilling in de vorm van tabletten, zetpillen of druppels volgens het schema van de wereldgezondheidsorganisatie.

Kinderen die deelnemen aan de studie krijgen vier keer een vragenlijst via de mail toegestuurd. Een keer voor de operatie en 2, 6 en 26 weken na de operatie. Daarnaast houden we de eerste 5 dagen na de operatie bij hoeveel pijn er is op een score van 0 tot 10. Ook vinden er reguliere controles plaats 2, 6 en 26 weken na de operatie. Er worden voor dit onderzoek geen extra afspraken op onze polikliniek en geen extra röntgenfoto’s gemaakt.

Als we alle resultaten binnen hebben, verwachten we een goede uitspraak te kunnen doen over de optimale vorm van pijnstilling na een epifysiodese operatie. Zodra de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn informeren wij u hier graag over via de Klub Lange Mensen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over dit onderzoek of over een epifysiodese operatie, dan kan er op werkdagen van 8.00-17.00 uur contact worden opgenomen met het secretariaat van de kinderorthopaedie in het Máxima Medisch Centrum Veldhoven op telefoonnummer 040-888 8620.

Drs. F. Jonkers, arts in opleiding tot orthopaedisch chirurg

Mede namens,
Drs. A. T. Besselaar, kinderorthopaedisch chirurg Máxima Medisch Centrum en Catharina Ziekenhuis
Drs. F. Q.M.P. van Douveren, kinderorthopaedisch chirurg Máxima Medisch Centrum