Lid worden

PINKEL is dood, leve PINKELTJE!

01 december 2018

Daags na de algemene ledenvergadering op 3 november jl. in Zoetermeer ontving de redactie het droevige bericht dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (waar Pinkel 'logeerde' om de ambtenaren eraan te herinneren dat wij langeren ongemakken te duchten hebben)  tijdens een verhuizing PINKEL heeft zoekgemaakt. We hebben PINKEL als 'vermist' opgegeven en er is een Amber alert uitgegaan.......

De winnaar van 2017 heeft zich kosten noch moeite getroost om PINKEL te vinden, maar helaas. Er restte hem niets anders dan een oproep te doen en toen bleek dat PINKEL zich ergens verborgen hield. Hij vond hem terug in een tuincentrum. Pinkel is in een doos gelegd en opgestuurd, maar PINKEL heeft de reis helaas niet overleefd. Toen we dit bericht vertelden aan de winnaar van het jaar daarvoor, Daan de Jong, ontvingen we van hem een reactie dat we jullie niet willen onthouden.

Aan allen, die Pinkel een warm hart toedroegen,

Deze mededeling van zijn verscheiden stremt mij droef. Het doet mij leed, dat de wereld afscheid heeft moeten nemen van een volstrekt uniek wezen, dat diep in ons KLM- hart een blijvende plaats gevonden had. Aan die blijvendheid is nu helaas een einde gekomen. Ik hoop, dat PINKEL een waardige laatste rustplaats heeft gevonden in een Purmerendse milieubak der plaatselijke afvalverwerker. Moge hij daar in vrede tot ontbinding komen. Maar laten wij ook optimistisch naar de toekomst kijken! Tenslotte is daar immer nog Pinkeltje; hij vormt de oorsprong van de award- geschiedenis, zoals die ontstaan is binnen onze KLM- gelederen. Aan hem danken wij de meest populaire foto- competitie, zoals die enige jaren geleden binnen de XLLL- gelederen is opgetuigd. En daarbij komt: Pinkeltje is ijzersterk! Dat bewijst o.a. de buiteling die hij maakte met zijn eerste ontvanger, op de weg naar zijn nieuwe onderkomen in Tilburg, na de uitreiking tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 2016 in Doorn. Wie dat overleeft, overleeft alles!!

Droeve groet aan allen in de aanhef genoemd, vanuit Tilburg, Daan.


De Ergernis Award zal binnenkort alsnog worden uitgereikt aan de winnaar van 2018, Jacqueline van Hage uit Lisse.