Lid worden

onderzoek
Toegankelijkheid Openbaar Vervoer in Utrecht

20 januari 2021

Solgu, het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten in Utrecht hoort graag de mening van lange mensen, mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer in Utrecht. Het gaat om het volgende.

Eind 2006 hebben de Verenigde Naties (waaronder Nederland) het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (VN- Verdrag) aangenomen. Volgens het Verdrag van Wenen mogen nadat een verdrag is aangenomen geen maatregelen worden genomen die tegen het betreffende verdrag indruisen. In juni 2016 heeft Nederland het VN- Verdrag inzake rechten van personen met een handicap geratificeerd. De doelstelling van het VN Verdrag is dat het OV voor iedereen toegankelijk en bruikbaar is, dus ook voor mensen met beperkingen.

Toegankelijk en bruikbaar OV wil zeggen dat 1) Haltes en voorzieningen voor passagiers op de halte zelfstandig vindbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. 2) Dat passagiers zelfstandig het vervoermiddel kunnen betreden en kunnen verlaten. 3) Dat passagiers zelfstandig op de voor hen bestemde plaats in het voertuig kunnen plaatsnemen. 4) Dat passagiers alle apparatuur en alle voorzieningen die nodig zijn voor het reizen zelfstandig kunnen bereiken en kunnen bedienen. 5) Dat de veiligheid in alle bovenstaande fases is gewaarborgd.

Of het openbaar vervoer toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met beperkingen wordt mede bepaald door de inrichting van haltes en materieel. Voor het materieel geldt de Europese norm 200185EG. Deze norm stelt nauwelijks eisen aan de toegankelijkheid en richt zich daarbij alleen op de handbewogen rolstoel. Er ontbreken normen voor mensen met andere beperkingen, zoals onder andere korte en lange mensen. Elke beperking stelt weer andere eisen / aanvullende eisen aan de inrichting van haltes en materieel. Er ontbreekt een overzicht van aanpassingen die wenselijk zijn.

Voor de gebouwde omgeving zijn in 1996 al enkele regels opgenomen in het Bouwbesluit, zoals de vrije doorgang van deuren (minimaal 850 mm), abrupte hoogteverschillen (maximaal 20 mm), vrije hoogte (minimaal 2300 mm) en aan de steilheid van hellingen worden eisen gesteld. Aan de inrichting van de openbare ruimte worden nu geen eisen gesteld!! 

Zijn er lezers die wonen en / of werken in Utrecht stad of in de provincie Utrecht? Maakt u gebruik van het Openbaar Vervoer? Wij zoeken gerichte antwoorden, ik geef u een paar aandachtspunten.

1) Hoe ervaart u de instaphoogte in trams en (stads)bussen? 2) Hoe ervaart u de instapruimte? 3) Kunt u staan in trams en (stads)bussen? 4) Heeft u voldoende beenruimte? 5) Heeft u voldoende ruimte om te kunnen zitten? 6) Hangen knoppen te hoog of te laag? 7) Heeft u voldoende houvast als u moet staan in bus of tram? 8) Zijn er stangen in bus of tram die u als hinderlijk ervaart? 9) Hangen meededelingen- of waarschuwingsborden op een logische plek? 10) Zijn er onnodige obstakels in bus of tram? 11) Zijn er zaken die niet genoemd zijn, maar die u benoemd wilt zien? 12) Hoe lang bent u?

Wilt u uw aandachtspunten/ ergernissen in trams en stadsbussen bij u in de buurt met ons delen? Wij zouden graag van u horen wat er verbeterd zou moeten worden om het materieel beter toegankelijk en gebruiksvriendelijker te maken voor lange mensen. U kunt uw bijdrage (eventueel aangevuld met foto's) zenden naar belangenbehartiging@klublangemensen.nl. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

(foto: internet)