Lid worden

werkgroep
Vergoeding lidmaatschap

26 april 2021

U heeft diverse voordelen als u lid bent van de Klub Lange Mensen, maar als uw lidmaatschapsgeld ook nog eens voor een deel wordt vergoed door uw zorgverzekering... dan is het natuurlijk helemaal leuk om lang te zijn.

Klub Lange Mensen is aangesloten bij het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, genaamd Ieder(in). Onze vereniging wordt gezien als 'patiënten-/belangenbehartigings-vereniging' omdat we opkomen voor de belangen van de lange mensen in Nederland. Er zijn diverse zorgverzekeraars die om die reden (een deel van) het lidmaatschapsgeld vergoeden in het aanvullend pakket. Let wel: niet alle zorgverzekeraars vergoeden de contributie van patiënten-verenigingen en het geldt niet voor alle pakketten van de zorgverzekeraars.

Dat is overigens niet de enige reden dat we zijn aangesloten bij het netwerk van Ieder(in). Dit netwerk stelt ons in staat om mee te praten en denken met de overheid, gemeentes en andere instanties over onderwerpen als toegankelijkheid (in bijvoorbeeld gebouwen en OV) en financiële meerkosten van het lang-zijn.

Voor het volledige overzicht van de zorgverzekeraars die lidmaatschapsgeld vergoeden, zie één van beide onderstaande websites:

Independer.nl
Zorgwijzer.nl