Lid worden

Voorkeur voor lange leiders is evolutionair bepaald

06 februari 2013

Dat lange mensen door anderen eerder worden gezien als leider heeft een evolutionaire achtergrond. Dat stellen hoogleraar psychologie Mark van Vugt en promovendus Nancy Blaker van de Vrije Universiteit Amsterdam in een onlangs gepubliceerd artikel. Hun onderzoeken laten zien dat lichaamslengte sterke invloed heeft op het gezag van mensen. Langere mannelijke leiders worden dominanter, gezonder en intelligenter beoordeeld. Bij vrouwelijke leiders heeft lengte een kleiner voordeel. Lange vrouwen worden als intelligenter gezien. Van Vugt en Blaker: “Een goede gezondheid en fysieke kracht waren in de tijd van onze voorouders belangrijke eigenschappen voor leiders. Lichaamslengte was een indicatie van gezondheid, kracht en een goede fysieke ontwikkeling. Dat kan verklaren waarom we lange mensen nog steeds eerder als leider zien. Denk maar aan Mark Rutte, Barack Obama of Christine Lagarde. Dat langere mensen eerder als leider gezien worden betekent niet dat langere mensen ook daadwerkelijk betere leiders zijn. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of lengte ook effect heeft op iemands leiderschapsgedrag.”

Bron: Novum en Vrije Universiteit Amsterdam

Het persbericht van de VU is te vinden bij downloads