Lid worden

Zorgverzekeraars vergoeden lidmaatschapsgeld Klub Lange Mensen

02 februari 2013

De Klub Lange Mensen is lid van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland. De werkgroep belangenbehartiging neemt plaats in deze raad en heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan het opstellen van het adviesrapport Toegankelijkheid. Dat de KLM lid is van de CG-raad biedt echter nog meer voordelen. Diverse zorgverzekeraars vergoeden namelijk (geheel of gedeeltelijk) de contributie van de verenigingen welke aangesloten zijn bij de CG-raad. Bij downloads vind je een overzicht over 2013, waarin je kunt vinden of jouw lidmaatschap van de Klub Lange Mensen (deels) vergoed wordt door je zorgverzekeraar. Onder andere Agis, Delta Lloyd, Menzis en OHRA vergoeden lidmaatschapsgeld. Voor vragen kun je je wenden tot je zorgverzekeraar.