Over ons

Wie is de Klub Lange Mensen?

Lang, langer, langst

In de negentiende eeuw was de gemiddelde mens in Nederland 164 cm. Nu is de gemiddelde man 184 cm en de vrouw 172 cm. We worden dus steeds langer. Bijna één procent (0,9%) van de totale Nederlandse bevolking is momenteel groter of gelijk aan 198 cm! De Klub Lange Mensen is er voor iedereen die lang is (mannen minimaal 190 cm, vrouwen minimaal 180 cm) of lang wordt: voor kinderen houden we de groeiprognose aan.

De Klub

Sinds 1958 is er al een Klub Lange Mensen. Na een korte periode van inactiviteit, is de huidige Klub in 1982 weer nieuw leven in geblazen. De Klub Lange Mensen dankt zijn bestaan aan vrijwilligers. Het bestuur bestaat ook uit vrijwilligers en treedt naar buiten als vertegenwoordiging van alle leden. Onze belangrijkste taken binnen de Klub Lange Mensen zijn belangenbehartiging, informatievoorziening en het organiseren van sociale activiteiten.

Belangenbehartiging

We brengen problemen rond lang zijn onder de aandacht van de overheid, producenten en leveranciers. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld kleding, woninginrichting, vervoer, toegankelijkheid en arbeidsomstandigheden. We hebben bijvoorbeeld bijgedragen aan de nieuwe normen voor hogere deuren in nieuwbouwprojecten (in het nieuwe Bouwbesluit). Ook zijn we nauw betrokken bij het ontwerp van een nieuwe vliegtuigstoel.

Informatievoorziening

We verzamelen en delen veel kennis en informatie over consumentenzaken en medische aspecten. Je leest hierover meer in oude uitgaven van ons klubmagazine XLLL, onze elektronische nieuwsbrieven, de online winkelgids met consumenteninformatie, de online medische gids en de diverse sociale media waar de Klub Lange Mensen actief op is, zoals Facebook, Instagram en Twitter. Met onze jarenlange ervaring en kennis staan wij graag open voor vragen van onze leden, externe organisaties en de media.

Sociale activiteiten

Het klinkt misschien raar, maar de Klub Lange Mensen is een bijzondere ontmoetingsplaats voor een gesprek met iemand op ooghoogte. We weten dat dit heel prettig is: iemand recht kunnen aankijken… We organiseren daarom allerlei activiteiten, zoals culturele of actieve uitstapjes (bijvoorbeeld een speciale musical voorstelling voor de Klub Lange Mensen in de Efteling). Suggesties van onze leden zijn daarbij altijd welkom! Veel plezier voor jong en oud. Regelmatig organiseren de gemeenschappelijke Europese verenigingen het "Europatreffen". Lange mensen uit allerlei Europese landen komen dan een week bij elkaar voor cultuur, sport, recreatie en heerlijk eten. Een hele bijzondere ervaring.

Inbreng is welkom!

Als je zelf ideeën hebt waar de Klub Lange Mensen iets mee zou kunnen doen, dan nodigen we je graag uit om ons te helpen. We zijn er door én voor de leden. Je ideeën kun je mailen naar secretariaat@klublangemensen.nl.